Heinäkuun 18. päivä 2008, Kaamanen, Gámasjohka
July 18.  2008, Kaamanen, Gámasjohka - bank of Gámas river, high noon. TAKAiSiN KiRJAHYLLYYN here back to books


Tässä vielä lisää >>>  more flowersTakaisin kirjahyllyyn TÄSTÄ here back to booksTAKAiSiN VUODATUKSEEN back to my blog
Copyright Harmaasusi © 2oo8. harmaasusi.com on rek.dom.nim.
Kaikki oikeuvet met pijätämmä heti tavoittaissa.
Ynnä riijat ratkasemma iNARissa, Kaamasjoen penkalla, käräjäkivillä.
Leukulla tahi kirvhellä.
Sathen sattuessa katomma koko homman Kievarin laavulla,
hee - sekin on iNARin kinkerpiirissä

webdesign 2006-8 © Oh-show-tah Ho'ne-ne Inc.

Kerro tutuillesi. Hiiren OIKEALLA näppäimellä T.Ä.S.T.Ä. (Firefox)