Kesäkuun 23. päivä 2008, Karigasniemi - Sulaoja puolenpäivän aikaan.
Saamelaisten pyhän Ailigastunturin juurella
(ylin huippu Lánka n. 620m,
highest top)

June 23.  2008, Karigasniemi, Sulaoja creek on noon. Marsh marigolds.
On root of Ailigas fell. It's holy fell of natives.marsh marigold


TAKAiSiN KiRJAHYLLYYN here back to booksTässä vielä lisää >>>
  more flowers

TAKAiSiN VUODATUKSEEN back to my blogTakaisin kirjahyllyyn TÄSTÄ
here back to books
Copyright Harmaasusi © 2oo8. harmaasusi.com on rek.dom.nim.
Kaikki oikeuvet met pijätämmä heti tavoittaissa.
Ynnä riijat ratkasemma iNARissa, Kaamasjoen penkalla, käräjäkivillä.
Leukulla tahi kirvhellä.
Sathen sattuessa katomma koko homman Kievarin laavulla,
hee - sekin on iNARin kinkerpiirissä

webdesign 2006-8 © Oh-show-tah Ho'ne-ne Inc.

Kerro tutuillesi. Hiiren OIKEALLA näppäimellä T.Ä.S.T.Ä. (Firefox)