SENSUURIVIRASTO - TERVETULOA!
Ja sama ruåtsiksi!ZENZUURBYRÅ - VÄLKOMMEN!
Och samma po finska!