Heinäkuun 2. päivä 2008, Nuvvus, Deatnu -Tenojoki.
Saamelaisten pyhän Ailigastunturin huipulla
(ylin huippu n. 540m,
highest top)

July 2.  2008, Nuvvus, Deatnu -Teno river, morning.
On top of Ailigas fell. It's holy fell of natives. TAKAiSiN KiRJAHYLLYYN here back to books

Kuvauspaikka n. 500m - place of photo, height 500m, about.
Norja, Gaeidnogaissa 1039m, matkaa n.18km
Norway, Gaeidnogaissa 1039m, distance 18km, about.
Lännessä, Hakkavarre 1045m, matkaa n.37km. Norja.
In West, Hakkavarre 1045m, distance 37km, about. Norway.
Etelään Karigasniemelle, korkeus 500m
Wiew to south Finland, Karigasniemi height 500m, about.
Tenojoki Karigasniemelle, vastavirtaan, Suomi vasemmalla.
Tenojoki (border river), to counterflow. To Karigasniemi.
Finland on the left side, Norway on the right side.
Suomi, koilliseen, Suohpajavri n. 450m, matkaa n.4km
Finland, to Northeast, Suohpajavri  (fell lake)
height 450m, distance 4km, about.


Tässä vielä lisää >>>  more panoramasTakaisin kirjahyllyyn TÄSTÄ here back to booksTAKAiSiN VUODATUKSEEN back to my blog
Copyright Harmaasusi © 2oo8. harmaasusi.com on rek.dom.nim.
Kaikki oikeuvet met pijätämmä heti tavoittaissa.
Ynnä riijat ratkasemma iNARissa, Kaamasjoen penkalla, käräjäkivillä.
Leukulla tahi kirvhellä.
Sathen sattuessa katomma koko homman Kievarin laavulla,
hee - sekin on iNARin kinkerpiirissä

webdesign 2006-8 © Oh-show-tah Ho'ne-ne Inc.

Kerro tutuillesi. Hiiren OIKEALLA näppäimellä T.Ä.S.T.Ä. (Firefox)