Huhtikuun 21. päivä 2008, Kettukoski ja -joki aamulla varhain.

Yksinäinen Anser fabalis, kaukana cameran silmästä!

TAKAiSiN KiRJAHYLLYYNNäpäytä hiiren keskinappia niin rullautuu <<< paarpuuriin ja styyrpuuriin >>>.
Metsähanhi  iNFO  

TAKAiSiN VUODATUKSEENTakaisin kirjahyllyyn TÄSTÄ
Copyright Harmaasusi © 2oo8. harmaasusi.com on rek.dom.nim.
Kaikki oikeuvet met pijätämmä heti tavoittaissa.
Ynnä riijat ratkasemma iNARissa, Kaamasjoen penkalla, käräjäkivillä.
Leukulla tahi kirvhellä.
Sathen sattuessa katomma koko homman Kievarin laavulla,
hee - sekin on iNARin kinkerpiirissä

webdesign 2006-8 © Oh-show-tah Ho'ne-ne Inc.

Kerro tutuillesi. Hiiren OIKEALLA näppäimellä T.Ä.S.T.Ä. (Firefox)